Giới thiệu

Chia sẻ

Giới thiệu chung

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hưng Yên được thành lập, chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2023, tiền thân là Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên được tách từ Chi nhánh Xăng dầu Hải Hưng theo quyết định số 21/XD-QĐ ngày 11/01/1997 và đi vào hoạt động từ ngày 01/02/1997.

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hưng Yên Là đơn vị kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu, hàng hoá và dịch vụ khác mà pháp luật không cấm hiện đang quản lý và khai thác hệ thống cơ sở vật chất quy mô, hiện đại bao gồm:
- 31 Cửa hàng Xăng dầu theo chuẩn nhận diện thương hiệu Petrolimex, trực tiếp kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm/dịch vụ ngoài xăng dầu như Dầu mỡ nhờn Petrolimex, Gas Petrolimex, Sơn Petrolimex, Bảo hiểm PJICO, Nước giặt Jana...trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- 02 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp trực tiếp kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ ngoài xăng dầu như Dầu mỡ nhờn Petrolimex, Gas Petrolimex, Sơn Petrolimex, Bảo hiểm PJICO, Nước giặt Jana.

Chức năng, nhiệm vụ chính:
- Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu, đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong tỉnh Hưng Yên.

Các ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và khí hoá lỏng;
- Kinh doanh kho, vận tải xăng dầu;
- Kinh doanh thiết bị, vật tư phục vụ ngành xăng dầu; bán lẻ hóa chất tẩy rửa, sơn Petrolimex, môi giới bảo hiểm;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, đồ dùng gia đình, đồ uống, thực phẩm;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng, cấu kiện kim loại.
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại;
- Xây dựng nhà để ở, không để ở và xây dựng chuyên dụng khác;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Cho thuê xe có động cơ, máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển;
- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu;
- Gia công cơ khí, sử lý và tráng phủ kim loại.