Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hưng Yên khen thưởng các cửa hàng đạt thành tích xuất sắc trong tháng 02/2024

 04:14 CH @ Thứ Ba - 05 Tháng Ba, 2024

Chiều ngày 05/3/2024, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hưng Yên đã tổ chức vinh danh, khen thưởng cho các CHXD dẫn đầu thi đua sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2024, bao gồm Petrolimex – Cửa hàng 74, 75, 77, 83, 98 và 99.

Đến trao thưởng cho các đơn vị có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện phòng Tổ chức hành chính và đầy đủ toàn thể CBCNV-NLĐ các đơn vị đạt thành tích tháng 02 năm 2024. 

Đánh giá kết quả công tác sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2024, Công ty có 06 cửa hàng đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua các nhóm trong công tác kinh doanh xăng dầu và hàng hóa khác, đó là:

- Petrolimex-Cửa hàng 98 đứng thứ Nhất Nhóm thi đua số 1 (gồm các CHXD có sản lượng giao kế hoạch ≥ 250m3/tháng trở lên); Petrolimex-Cửa hàng 77 xếp thứ Nhì; Petrolimex-Cửa hàng 75 xếp thứ Ba.

- Petrolimex-Cửa hàng 83 đứng thứ Nhất Nhóm thi đua số 2 (gồm các CHXD có sản lượng giao kế hoạch từ 160m3/tháng đến ≤ 250 m3/tháng); Petrolimex-Cửa hàng 74 xếp thứ Nhì.

- Petrolimex-Cửa hàng 99 đứng thứ Nhất Nhóm thi đua số 3 (gồm các CHXD có sản lượng giao kế hoạch từ ≤ 160 m3/tháng).

Động viên và trao thưởng cho các Cửa hàng đạt thành tích xuất sắc thi đua toàn diện, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của tập thể CBCNV-NLĐ Petrolimex - Cửa hàng 74, 75, 77, 83, 98 và 99; đồng thời yêu cầu CB-CNV các cửa hàng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt văn minh thương mại, nâng cao chất lượng dịch vụ trong hoạt động bán hàng tại cửa hàng để thu hút, giữ được khách hàng và gia tăng sản lượng, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, thực hiện tốt các nội quy, quy định, quy chế của Công ty đảm bảo an toàn về mọi mặt, nâng cao uy tín của thương hiệu Petrolimex trên thị trường./.

                                 Một số hình ảnh trao thưởng tại các Cửa hàng Xăng dầu có thành tích xuất sắc tháng 02

Nguồn:  Phạm Hồng Tam  -  Chuyên viên phòng TCHC
Petrolimex Hưng Yên